Przejdź do treści

ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA

K 03 scaled | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA

SACRUM / PROFANUM

MIEJSCE KULTU RELIGIJNEGO OD ZAWSZE BYŁO MIEJSCEM SPOTKAŃ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI WYZNAJĄCYCH TĘ SAMĄ RELIGIĘ. WSPÓŁCZESNY KOŚCIÓŁ WINIEN ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ SFERĘ SACRUM I PROFANUM WSZYSTKICH LUDZI.

Celem jest utworzenie miejsca jednoczącego ludzi różnych wyznań, tworząc przestrzeń ciszy i kontemplacji; wykreowanie przestrzeni łączącej miejsce kultu (sacrum) z przestrzenią działania społeczności (profanum).

ŚWIĄTYNIA – SACRUM / PLAC MIEJSKI – PROFANUM

Projekt składa się z trzech zasadniczych części: świątynia jako miejsce kultu, park z wewnętrznym akwenem stanowiącym miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców aglomeracji śląskiej, plac przed kościołem będący miejscem spotkań mieszkańców różnych wyznań, miejscem integracyjnym ułatwiającym budowanie więzi i tożsamości śląskiej społeczności.

Forma kościoła została tak ukształtowana, aby liturgia odbywała się bez uciążliwości z zewnątrz, umożliwiając tym samym wiernym czynne uczestnictwo w nabożeństwach.

K 01 scaled | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
Projekt świątyni ekumienicznej
WNETRZE | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
k 04 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
k 06 scaled | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
k 05 scaled | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
k 07 scaled | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
k 08 scaled | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
Sebastian Obetkon - ceglane domy