DCIM100MEDIADJI_0016.JPG

„ZWRÓCENI KU SZTUCE”

to paralela dewizy Książąt Lubomirskich Patriam Versus (Zwróceni ku Ojczyźnie).

W myśl tej idei celowe jest wykreowanie przestrzeni stanowiącej swoiste ramy dla sztuki, która ma służyć Ojczyźnie.

Książęta Lubomirscy już od stuleci są mecenasami kultury i sztuki oraz fundatorami wielu obiektów sakralnych, których znaczna część powstała w XVI i XVII wieku.

Projektowane muzeum Książąt Lubomirskich ma stanowić świątynię sztuki, która z centralnie położoną przestrzenią holu tworzy wnętrze eksponujące sylwetę kościoła uniwersyteckiego  im. Jezus w relacji z zakładem narodowym im Ossolińskich pozostawiając widza w bezpośrednim kontakcie z sztuką architektury XVII w.