Przejdź do treści

ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA

MUZEUM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH

Muzeum Książąt Lubomirskich | wrocław

ZWRÓCENIU KU SZTUCE to paralela dewizy Książąt Lubomirskich Patriam Versus (Zwróceni ku Ojczyźnie).

W myśl tej idei celowe jest wykreowanie przestrzeni stanowiącej swoiste ramy dla sztuki, która ma służyć Ojczyźnie.

Książęta Lubomirscy już od stuleci są mecenasami kultury i sztuki oraz fundatorami wielu obiektów sakralnych, których znaczna część powstała w XVI i XVII wieku.

Projektowane muzeum Książąt Lubomirskich ma stanowić świątynię sztuki, która z centralnie położoną przestrzenią holu tworzy wnętrze eksponujące sylwetę kościoła uniwersyteckiego  im. Jezus w relacji z zakładem narodowym im Ossolińskich pozostawiając widza w bezpośrednim kontakcie z sztuką architektury XVII w.

FREDRY 1 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
SZEWSKA | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
12 scaled | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
02 1 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
03 1 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
04 1 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
05 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
Sebastian Obetkon - ceglane domy