Przejdź do treści

ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA

ZABYTEK.1 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA

Ulubiony DOM

Nasz ulubiony Dom w XIX wiecznej dzielnicy Pszczyny, który powstał w czasach tworzenia się nowoczesnej kultury masowej, a mimo to wpisuje się idealnie pomiędzy starsze Towarzyszki.

Zdobione kamienice mają dla nas wartość samą w sobie, PRL-owskie formy muszą o nią zabiegać? Czy budynki wzniesione w epoce PRL są świadectwem minionej epoki, których zachowanie leży w interesie społecznym? Jeżeli tak, to które z nich posiadają wystarczającą wartość? ZABYTEK:
„nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową” (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
 autor: architekt Sebastian Obetkon

ZABYTEK.3 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
Sebastian Obetkon - ceglane domy