Przejdź do treści

ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA

bajka 01 e1600629192247 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA

CBiA

„INTERAKTYWNE CENTRUM BAJKI I ANIMACJI PRZY

STUDIU FILMÓW RYSUNKOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ”

IDEA PROJEKTOWA

Główną ideą projektową jest wykreowanie najlepszej przestrzeni muzealno – wystawowej z uwzględnieniem ogrodowej kompozycji otoczenia oraz zabytkowego charakteru budynku SFR, stworzenie  przestrzeni płynnie łączącej budynek Studio Filmów Rysunkowych oraz Interaktywne Centrum Bajki i Animacji z ogrodem. 

Aby osiągnąć cel, nową część zaprojektowano jako jednokondygnacyjną, zagłębioną w istniejącym opadającym terenie. Projektowany budynek  poprzez swoją formę wprowadza ogród do jego wnętrza. Nowoprojektowana część nie przesłania zabytkowego budynku Studia Filmów Rysunkowych, a jedynie tworzy ramy do jego wyeksponowania, zapewniając bezpośredni widok na zabytkową elewację oraz bezpośredni wgląd do ogrodu poprzez wewnętrzne patio.

  • INTERAKTYWNE CENTRUM BAJKI I ANIMACJI

Nową część tj. Interaktywne Centrum Bajki i Animacji, zaprojektowano w środkowej części terenu opracowania. Budynek połączono z istniejącym budynkiem SFR, dwukondygnacyjnym szklanym holem wejściowym, w którym zlokalizowano recepcję szatnię oraz bufet. Hol zaprojektowano zachowując oś budynku SFR oraz kontynuując linię zabudowy SFR od strony wschodniej i wejścia głównego. W holu głównym zaprojektowano schody oraz windę umożliwiające połączenie z ekspozycja w budynku SFR. W dalszej części budynku zaprojektowano atrium skupiające pomieszczenia takie jak sala konferencyjna, sala warsztatowa oraz hol kinowy. W zachodnie części budynku zlokalizowano kino. Za atrium w północnej części umieszczono strefę interaktywnej ekspozycji.

  • OGRÓD

W przyjętej koncepcji ogród ma być miejscem, stanowiącym cześć programu zwiedzania, ekspozycji, integralna częścią założenia muzealno-wystawowego. Część budynku interaktywnego centrum została zagłębiona w nachyleniu istniejącego terenu, dzięki czemu cześć dachów zaprojektowano jako dachy zielone – tarasy. Dachy te stanowią część ogrodu. Na ogród odwiedzający przedostają się poprzez atrium, które stanowi jego część.  Tarasy i atrium mają stanowić bezpieczne miejsce interaktywnej zabawy i nauki. Mogą się tam odbywać plenerowe wystawy, pokazy bajek itp.

autorzy: Krzysztof Bolek / Sebastian Obetkon

bajka 04 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
bajka 03 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
bajka 02 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
bajka 11 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
bajka 09 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
bajka 06 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
bajka 08 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
bajka 07 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
bajka 10 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
bajka 05a scaled | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
bajka 05b | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
Sebastian Obetkon - ceglane domy