S E N S E
   g     r     o     u     p

ul. Tadeusza Kościuszki 20/4
43-200 Pszczyna

530 758 530

office@sensegroup.pl

S E N S E
   g     r     o     u     p

ul. Dyrekcyjna 10
40-013 Katowice

S E N S E
   g     r     o     u     p

ul. Rakowicka 20a
31-510 Kraków

507 581 248

530 758 530