"KWK TALENT" - ośrodek twórczości studenckiej

Ośrodki akademickie w miastach mieszczą się blisko siebie.

W aglomeracji śląskiej jest jednak inaczej, niejednokrotnie budynki jednego wydziału uczelnianego są zlokalizowane w różnych miastach GOPu. Z tego powodu studenci różnych wydziałów/uczelni mają mały kontakt ze sobą; brakuje miejsca spotkań wszystkich studentów, gdzie każdy mógłby wymienić się z Kolegami doświadczeniami. 

Każda uczelnia walczy o to, aby jak najwięcej młodych osób na nich studiowało. Wielofunkcyjny Ośrodek Twórczości studenckiej w samym centrum aglomeracji, na terenie sąsiadującym z takimi uczelniami jak: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, części Politechniki Śląskiej czy Akademia Muzyczna z pewnością przyczyniłby się do aktywniejszej wymiany myśli i doświadczeń wśród studentów.

Prezentacje twórczości studenckiej, myśli technicznej, koncerty, spektakle teatralne, wykłady, sympozja, wystawy, warsztaty, restauracja, oraz inne – to wszystko może odbywać się w jednym budynku przez cały rok, 24 godziny na dobę stymulując rozwój myśli studenckiej i miasta.