Przejdź do treści

ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA

schody 01

SCHODY SENSORYCZNE

IDEA PROJEKTOWA

  • SCHODY TERENOWE

Projektowane schody zapewniają dostęp do wszystkich przyległych budynków. Schody projektuje się wzdłuż dwóch przeciwległych pierzei: północnej i południowej. Spoczniki przeciwległych biegów zostały połączone umożliwiając poruszanie się osobą niepełnosprawnym oraz z wózkami dziecięcymi. Schody i pochylnie projektuje się zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; m.in.: liczba stopni w jednym biegu nie jest mniejsza niż 3 i nie większa niż 5. Wysokości stopni nie są większe niż 17.5cm. spadki podłużne chodników nie przekraczają 6%, a pochylni dla osób niepełnosprawnych 8%; pochylnie dodatkowo wyposażone są w obustronne pochwyty na wysokościach 75 i 90cm.

  • PLAC PUBLICZNY

Wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Kalwaryjskiej przewiduje się plac publiczny miejsce spotkań i odpoczynku przechodniów. Plac obejmuje ciągi piesze o nachyleniu do 6%, schody terenowe, oraz miejsca do siedzenia. Stanowi przedpole dla ogrodu sensorycznego i strefę integracji lokalnej społeczności.

 

  • OGRÓD SENSORYCZNY

Pomiędzy dwoma przeciwległymi biegami schodów terenowych projektuje się ogród sensoryczny pobudzający zmysły: węchu – poprzez różnorodne zapachy kwiatów zasadzonych w poszczególnych kwietnikach; wzroku – zapewniając wgląd w roślinność z różnych wysokości i o zróżnicowanej kolorystyce podczas przechodzenia przez ogród; słuchu – poprzez zastosowanie rur dźwiękowych (stanowiących jednocześnie pochwyty), które pod wpływem wiatru i uderzenia wydobywają z siebie dźwięki harmonijne do brzmień hejnału mariackiego; dotyku – poprzez zróżnicowanie faktur zastosowanych materiałów donic oraz uwalniając dźwięk z rur lekko uderzając w nie.

Przejście przez ogród zapewnia wznoszący się ciąg pieszy od ulicy Kalwaryjskiej do Zamoyskiego. Ogród składa się z dwóch części: ogrodu muzycznego we wschodniej części założenia oraz ogrodu kwiatowego w części zachodniej; pomiędzy nimi wyznaczono miejsce do siedzenia, obserwacji roślin oraz wsłuchiwania się w wydobywające się brzemienia.

schody 03 scaled | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
schody04 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
schody05 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
schody 02 | ARCHITEKT | SENSEGROUP | PSZCZYNA
Sebastian Obetkon - ceglane domy